2024

DEN DANSKE CIRKUSPRIS 2024


Prisuddelingen 2024 finder sted


fredag den 16. august kl. 13.00

i Fægtesalen ved Cirkusmuseet i Hvidovre


under medvirken af kulturminister Jakob Engel-Schmidt


Følgende priser bliver uddelt: Hædersprisen "Den Danske Cirkuspris", Årets Bedste Nummer, Årets Talentpris og Indsatsprisen.


Læs mere om priserne samt se sidste års prismodtagere herunder.


Hædersprisen

Hædersprisen, som ledsages af et maleri udført af den internationalt anerkendte danske maler Viggo Salting, uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig fortjenstfulde indsats til fremme af cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages en gang. Der foretages ikke nomineringer til denne pris.


Årets Talentpris

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Ved vurderingen ser bestyrelsen på artistens særlige talent, herunder evne til stærk personlig udstråling og artistisk vovemod. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling. Talentprisen kan kun modtages en gang.


Årets Bedste Nummer

Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse er årets bedste. For at komme i betragtning til en nominering skal artisten/artisttruppen have optrådt i Danmark i perioden siden sidste prisuddeling.


Indsatsprisen

I 2017 blev der, efter forslag fra Cirkusdirektørforeningen, uddelt en ny pris, indsatsprisen. ”Vi synes også der skal være en pris til den politiker eller offentlige person, der har gjort mest for cirkus i det forgangne år,” sagde Cirkusdirektørforeningens formand Martin Arli. Prisen, som ikke ledsages af et kontantbeløb, består af et maleri udført af kunsteneren Viggo Salting, som også har skabt det lidt større maleri, som ledsager Den Danske Cirkuspris, samt prisens logo.

PRISMODTAGERE 2023

Nedenfor kan du se modtagerne af sidste års cirkuspriser. (Fotos: Bent Hjarbo)

Hædersprisen 2023

Marianne Deleuran

Årets Bedste Nummer 2023

Los Ortiz

Legat - Fonden efter Nelly Jane Benneweis

Julia og Joakim Myllykangas

Årets Talentpris 2023

Karel "Kaya" Janacek

Indsatsprisen 2023

Cirkusmuseet i Hvidovre